کامیون‌های وارداتی هر چه سریعتر از گمرک ترخیص شوند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک، خواستار تسریع در ترخیص کامیون‌های وارداتی و اعلام مشکلات اظهار و یا ترخیص آنها شد. معاون گمرک در نامه به گمرکات اجرایی سراسر کشور اعلام کرد: نظر بر اینکه پیشنهادات این حوزۀ معاونت طی نامۀ ٤٧٤٢٧٢/١٤٠٠ مورخ ۱۴۰۰.۴.۱۱ با عنوان قائم مقام محترم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به منظور جلوگیری از انباشت کامیون های وارداتی در گمرکات اجرایی مورد پذیرش مرجع مزبور قرار گرفته و پاسخ لازم طی نامۀ شمارۀ ٥٣٥٧٢ مورخ ۱۴۰۰.۴.۱۵ به این حوزۀ معاونت واصل و طی بخشنامه شمارۀ ٥٢٢٨٨٣/١٤٠٠ مورخ ۱۴۰۰.۴.۲۱ تصویر پیوست به کلیۀ گمرکات اجرایی ابلاغ شده است، به موجب این بخشنامه ضمن تأکید بر تسریع و تسهیل در انجام تشریفات گمرکی کامیون های وارداتی موجود در گمرکات وفق مقررات، مقتضی است ظرف ٣ روز کاری نسبت به اعلام فهرست و آمار کامیون های اظهار شده در آن گمرک که صاحبان کالا هنوز موفق به ترخیص کامیون های اظهار شده نشده اند با ذکرمشکل مربوطه به این حوزه معاونت اقدام شود.  در ضمن مقتضی است آن گمرک، ضمن بررسی میدانی و یا مکاتبه آنی با مراجع تحویل گیرنده، تعداد کامیون های موجود و اظهارنشده را احصاء و دلیل عدم اظهار کامیون های مانده در گمرکات که صاحبان کالا هنوز موفق به اظهار کالا نشده اند را به همراه مشخصات صاحبان کالا و کامیون ها، به این حوزۀ معاونت (حداکثر تا پایان هفته) اعلام نماید. بدیهی است گمرکاتی که کامیون های وارداتی در آن گمرک موجود نمی باشند نیازی به مکاتبه نداشته و درصورت عدم اعلام مشکلات کامیون های اظهار شده و یا پروانه نشده به این حوزۀ معاونت در فرصت اعلام شده، مسئولیت هرگونه تأخیر برعهده بالاترین مقام اجرایی گمرک مزبور خواهد بود. تسریع در ارسال پاسخ مورد تأکید می باشد.  به گزارش فارس، در روزهای اخیر یکی از عوامل رسوب کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات کشور، به کمبود کامیون باز می‌گشت که مقرر شد در این زمینه مشوق ها و اقدامات انگیزشی فراهم شود. انتهای پیام/ب