نرخ مصوب انواع نان با گندم یارانه‌ای تعیین شد

قاسم نوده‌فراهانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس، گفت: قیمت جدید انواع نان امروز به صورت رسمی ابلاغ شد.  وی افزود: قیمت نان بر اساس نوع آرد یارانه‌ای به دو دسته آرد یارانه‌ای نوع اول (گندم 665 تومانی) و آرد یارانه‌ای نوع دوم (گندم 900 تومانی) تعیین شده است.  بر این اساس، قیمت انواع آرد یارانه‌ای نوع یک با گندم 665 تومانی به شرح ذیل است: بربری با وزن چانه 600 گرم: 1800 تومان  تافتون سنتی با وزن چانه 250 گرم: 900 تومان  تافتون گردان (ماشینی جدید)‌با وزن چانه 220 گرم: 700 تومان  لواش و تافتون گردان (ماشینی) با وزن چانه 160 گرم: 500 تومان  تافتون خراسانی با وزن چانه 300 گرم: 1000 تومان  لواش اتوماتیک هر کیلوگرم: 5 هزار تومان  همچنین قیمت انواع نان یارانه‌ای نوع 2 (گندم 900 تومانی) به شرح ذیل تعیین شده است: بربری با وزن چانه 600 گرم: 2500 تومان  تافتون سنتی با وزن چانه 250 گرم: 1200 تومان  تافتون گردان (ماشینی جدید)‌با وزن چانه 220 گرم: 1000 تومان  لواش و تافتون گردان (ماشینی) با وزن چانه 160 گرم: 650 تومان  سنگک با وزن چانه 650 گرم: 3000 تومان  تافتون خراسانی با وزن چانه 200 گرم: 1500 تومان  لواش اتوماتیک هر کیلوگرم: 6 هزار تومان  وی اظهار داشت: کلیه واحدهای خبازی مکلف به اجرای این نرخ‌نامه هستند و این نرخ‌ها مربوط به سال جاری می‌باشد.  بر اساس مصوبه نرخ نان سفارش نان رژیمی و خشک از شمول ترازو خارج است و حداکثر نرخ کنجد برای نان بربری 1000 تومان تعیین شده است. انتهای پیام/