بررسی روش‌های همکاری جامعه علمی ایرانیان اروپا با جمهوری اسلامی ایران

به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، به همت اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا طی نشستی «روشهای همکاری جامعه علمی ایرانیان اروپا با جمهوری اسلامی ایران» بررسی شد. برهمین اساس سید علی حسینی معاون توسعه روابط علمی و سرمایه انسانی مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و به صورت در این نشست به که به صورت مجازی برگزار شد، به سوالات دانشجویان ایرانی خارج کشور درباره «روشهای همکاری جامعه علمی ایرانیان اروپا با جمهوری اسلامی ایران» پاسخ داد. برگزاری سخنرانی و کارگاه های تخصصی، دوره های پسا دکتری و فرصت مطالعاتی، نظام وظیفه تخصصی، همکاری به عنوان اساتید مدعو و معین، همکاری با مراکز نوآوری و شتاب دهنده ها به عنوان مشاور و  فعالیت های فناورانه از محورهای این نشست بود. انتهای پیام/