حمایت قاطع اعضای کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات از نظام رتبه بندی معلمان

به گزارش خبرگزاری فارس، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس با اعلام تشکیل جلسه مشترک دیوان محاسبات وامور مالی مجلس و کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس  گفت: در این جلسه، اجرای  بند (و)  تبصره(۲) قانون بودجه ۱۴۰۰ گزارش بحث وبررسی شد. وی افزود: در این جلسه به ویژه در رابطه با نظام رتبه بندی معلمان، همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری بحث شد و در نهایت مقرر گردید، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش های مجلس و سازمان برنامه  و بودجه طی هفته آینده ، در خصوص میزان منابع مورد نظر برای اجرای این موارد گزارش کاملی ارائه نمایند. رئیس کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس گفت: در این جلسه از رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست شد، در اسرع وقت کمیسیون مشترکی را برای پیگیری نظام رتبه بندی معلمان و قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان که در حال وصول از دولت است، تشکیل دهد، تا بسرعت موضوع را مورد بررسی قرار دهند. وی افزود: دو ماده از مواد برنامه ششم توسعه، یعنی ماده ۳۰ همسان سازی حقوق بازنشستگان، که حق مسلم همه بازنشستگان کشوری و لشکری است، همچنین  نظام رتبه بندی معلمان براساس ماده ۶۳ برمانه ششم، از مطالبات برحق فرهنگیان است. حاجی بابایی گفت: اعضای  کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات مجلس، حمایت خود را ازلایحه دائمی شدن قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان، همچنین نظام رتبه بندی معلمان و نیز از شمول هماهنگی حقوق بین اعضای هیات علمی وزارت علوم و وزارت بهداشت وتسری آن به موسسات آموزشی و  وتحقیقاتی و دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی اعلام نمودند. انتهای پیام/