اعمال محدودیت برای مشاغلی که در فضای سربسته فعالیت می کنند

به گزارش خبرگزاری فارس،  بابک دین پرست دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونا با اشاره به تصمیمات نشست مشترک صبح روز جاری قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا وکمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد که به ریاست وزیر  کشور وفرمانده قرارگاه برگزارگردید، گفت: با توجه به کاهش چشمگیرمیانگین رعایت پروتکل های بهداشتی درسطح کشور وتنزل آن به ۴۸ درصد، دربازه زمانی ۱۶ تا ۲۳ تیرماه جاری،   مقررشد وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، درقالب کمیته عالی نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی و با همکاری کامل وزارت صنعت،معدن وتجارت، دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی و اتاق اصناف کشور درسطح ملی و رده های متناظر آنها در سطح استان های کشور؛ درچارچوب طرح جامع مدیریت تجمع و تردد عمومی متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید ۱۹ در شهرهای کشور  موضوع بند(۱) مصوبات چهل وچهارمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و همچنین تأکیدات مصرح در بند (۱) مصوبات هفتاد و ششمین جلسه ستاد ملی، با عنوان« تشدید اعمال محدودیت ها درشهرهای قرمز» ومبنی براینکه با توجه به تأثیرشناخته شده برخی از مشاغل و فعالیت ها درگسترش بیماری و جلوگیری ازتجمعات به ویژه در اماکن سرپوشیده، لازم است؛ به صورت قاطع و دقیق درشهرهای قرمز بر اساس تصمیم قرارگاه عملیاتی ستاد، نسبت به مشاغل زیر و در فضای سربسته اعمال محدودیت شود: ۱- رستوران ها و قهوه خانه ها، به صورت پذیرایی درفضای بسته(ولی بصورت بیرون بر می توانند فعالیت کنند) ۲- تالارهای پذیرائی  ۳- سالن های سینما و تأتر  ۴- پاساژها و  بازارهای سربسته  ۵- استخرهای سرپوشیده و باشگاه های بدن سازی  ۶- شهربازی و باغ وحش ها  ۷- نمایشگاه های عمومی وتخصصی انتهای پیام/