آخرین فرصت دادگاه صهیونیستی به «بنت» برای تخلیه روستای «الخان الاحمر» فلسطین

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، دادگاه عالی رژیم صهیونیستی با صدور قراری، به کابینه نفتالی بنت فرصت داد تا روستای راهبردی «الخان الاحمر» فلسطین را تخلیه کند. الخان الاحمر محور ارتباطی مهم رام‌الله و شرق قدس است که بنا به تصمیم اتخاذ شده رژیم صهیونیستی قرار است پس از پایان مهلت تعیین شده این دادگاه تخریب شود. روزنامه العربی الجدید گزارش داد که این دادگاه به دولت بنت تا 14 شهریور فرصت داده و مدعی شده است که این فرصت، غیر قابل تمدید است. این دادگاه گفته است که کابینه بنت باید طی مدت یاد شده، موضع خود را درباره تخلیه این روستا و انتقال به شرق شهر قدس اشغالی بیان کند. دادگاه رژیم صهیونیستی در 14 شهریور 1398، حکم تخلیه الخان الاحمر را صادر کرد. فشارهای داخلی باعث شد که دولت پیشین این رژیم مجبور شود، فرآیند تخلیه را به تعویق بیاندازد. صهیونیستها امیدوار بودند بتوانند ساکنان این روستا را راضی کنند که از آن خارج شوند، ولی ساکنان تأکید کردند که در این روستا باقی خواهند ماند. «یائیر لاپید» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی اما چند روز پیش درخواست تعویق تخلیه را مطرح کرد تا «پیامدهای سیاسی و امنیتی» این اقدام، بررسی شود. لاپید با ارسال نامه‌ای به بنت، گفت که مسئله تخلیه از سه سال پیش مطرح بوده و دادگاه نیز، به تخلیه و تخریب روستا حکم داده است، ولی به خاطر «محاسبات سیاسی مختلف دولتهای پیشین، این منطقه تا به امروز تخلیه نشده است». وی اذعان کرد که تخلیه این روستا، در سطح سیاست داخلی رژیم صهیونیستی و بین الملل، «چالشهای بزرگی» در پی دارد که می‌تواند «عواقب سیاسی بسیاری به همراه داشته باشد». رژیم صهیونیستی مدعی است که خانه‌های فلسطینیان در این روستا که حدود ۷۰۰ نفر جمعیت دارد، بدون مجوز ساخته شده است. انتای پیام/