تصویب پرداخت 1000 میلیاردی بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کا رو رفاه اجتماعی در توئیتر خود نوشت: ایام‌ عید است و وقت #خبر_خوب کاری از جنس کارستان! بدهی بعضا چند ده ساله دولتها به صندوق های بازنشستگی برای بار دوم پس از سال ۹۹ با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در دولت به تصویب رسید. سهم سازمان تامین اجتماعی ٨٩ صندوق کشوری ٣٠و صندوق روستاییان هزار میلیارد تومان است #یک_گام_جلوتر به گزارش فارس یکی از مشکلات اصلی دولتها بدهی به صندوق تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی است که دولتها معمولا با واگذاری شرکتهای قابل واگذاری این بدهی را تسویه می‌کنند که البته برخی کارشناسان گویند، انحصار شرکت‌داری از دولت به موسسات عمومی مثل سازمان تامین اجتماعی منتقل می‌شود که به ناکارامدی اقتصاد می‌انجامد. انتهای پیام/ب