برنامه کامل لیگ بیست و یکم مشخص شد

به گزارش ورزش سه، بیست و یکمین فصل فوتبال حرفه‌ای ایران از حدود دو هفته بعد و در حالی آغاز می‌شود که تیم‌های هوادار و فجر سپاسی جدیدالورودهای لیگ برتر هستند و باید در کنار دیگر تیم‌ها بازی کنند. آنها در هفته نخست رودرروی استقلال و نساجی قرار می‌گیرند.

 

اولین بازی حساس لیگ باتوجه به تعویق احتمالی دیدار پرسپولیس و فولاد، بین تیمهای استقلال و ذوب آهن برگزار می‌شود؛ تقابل فرهاد مجیدی با مهدی تارتار که جذابیت بسیاری را خواهد داشت.

 

این در حالی است که در هفته پایانی لیگ بیست و یکم، استقلال و سپاهان به عنوان مدعیان جدی، میزبان خواهند بود و پرسپولیس در شیراز مقابل فجر سپاسی صف آرایی می‌کند.

 

برنامه کامل لیگ برتر را مشاهده می‌کنید:

هفته اول
پیکان – نفت مسجدسلیمان
پدیده خراسان – آلومینیوم اراک
صنعت نفت آبادان – ذوب‌آهن اصفهان
فولاد خوزستان – پرسپولیس
گل‌گهر سیرجان – تراکتور تبریز
استقلال – هوادار
نساجی مازندران – فجر سپاسی شیراز
سپاهان اصفهان – مس رفسنجان

هفته دوم
نفت مسجدسلیمان – سپاهان اصفهان
مس رفسنجان – پدیده خراسان
پرسپولیس – نساجی مازندران
تراکتور تبریز – صنعت نفت آبادان
فجر سپاسی شیراز – گل‌گهر سیرجان
ذوب‌آهن اصفهان – استقلال
آلومینیوم اراک – فولاد خوزستان
هوادار – پیکان

هفته سوم
پدیده خراسان – نفت مسجدسلیمان
پیکان – ذوب‌آهن اصفهان
فولاد خوزستان – مس رفسنجان
گل‌گهر سیرجان – نساجی مازندران
استقلال – تراکتور تبریز
آلومینیوم اراک – پرسپولیس
صنعت نفت آبادان – فجر سپاسی شیراز
سپاهان اصفهان – هوادار

هفته چهارم
نفت مسجدسلیمان – فولاد خوزستان
هوادار – پدیده خراسان
ذوب‌آهن اصفهان – سپاهان اصفهان
تراکتور تبریز – پیکان
پرسپولیس – گل‌گهر سیرجان
فجر سپاسی شیراز – استقلال
مس رفسنجان – آلومینیوم اراک
نساجی مازندران – صنعت نفت آبادان

هفته پنجم
آلومینیوم اراک – نفت مسجدسلیمان
پدیده خراسان – ذوب‌آهن اصفهان
فولاد خوزستان – هوادار
پیکان – فجر سپاسی شیراز
صنعت نفت آبادان – گل‌گهر سیرجان
سپاهان اصفهان – تراکتور تبریز
استقلال – نساجی مازندران
مس رفسنجان – پرسپولیس

هفته ششم
نفت مسجدسلیمان – مس رفسنجان
تراکتور تبریز – پدیده خراسان
ذوب‌آهن اصفهان – فولاد خوزستان
نساجی مازندران – پیکان
گل‌گهر سیرجان – استقلال
پرسپولیس – صنعت نفت آبادان
هوادار – آلومینیوم اراک
فجر سپاسی شیراز – سپاهان اصفهان

هفته هفتم
پرسپولیس – نفت مسجدسلیمان
پدیده خراسان – فجر سپاسی شیراز
آلومینیوم اراک – ذوب‌آهن اصفهان
فولاد خوزستان – تراکتور تبریز
پیکان – گل‌گهر سیرجان
صنعت نفت آبادان – استقلال
سپاهان اصفهان – نساجی مازندران
مس رفسنجان – هوادار

هفته هشتم
هوادار – نفت مسجدسلیمان
نساجی مازندران – پدیده خراسان
ذوب‌آهن اصفهان – مس رفسنجان
فجر سپاسی شیراز – فولاد خوزستان
صنعت نفت آبادان – پیکان
گل‌گهر سیرجان – سپاهان اصفهان
تراکتور تبریز – آلومینیوم اراک
استقلال – پرسپولیس

هفته نهم
نفت مسجدسلیمان – ذوب‌آهن اصفهان
پدیده خراسان – گل‌گهر سیرجان
فولاد خوزستان – نساجی مازندران
پیکان – استقلال
مس رفسنجان – تراکتور تبریز
پرسپولیس – هوادار
آلومینیوم اراک – فجر سپاسی شیراز
سپاهان اصفهان – صنعت نفت آبادان

هفته دهم
تراکتور تبریز – نفت مسجدسلیمان
صنعت نفت آبادان – پدیده خراسان
ذوب‌آهن اصفهان – هوادار
گل‌گهر سیرجان – فولاد خوزستان
پیکان – پرسپولیس
استقلال – سپاهان اصفهان
فجر سپاسی شیراز – مس رفسنجان
نساجی مازندران – آلومینیوم اراک

هفته یازدهم
پرسپولیس – ذوب‌آهن اصفهان
سپاهان اصفهان – پیکان
آلومینیوم اراک – گل‌گهر سیرجان
هوادار – تراکتور تبریز
پدیده خراسان – استقلال
نفت مسجدسلیمان – فجر سپاسی شیراز
مس رفسنجان – نساجی مازندران
فولاد خوزستان – صنعت نفت آبادان

هفته دوازدهم
نساجی مازندران – نفت مسجدسلیمان
پیکان – پدیده خراسان
تراکتور تبریز – ذوب‌آهن اصفهان
استقلال – فولاد خوزستان
سپاهان اصفهان – پرسپولیس
گل‌گهر سیرجان – مس رفسنجان
صنعت نفت آبادان – آلومینیوم اراک
فجر سپاسی شیراز – هوادار

هفته سیزدهم
فولاد خوزستان- پیکان
نفت مسجدسلیمان – گل‌گهر سیرجان
پرسپولیس – تراکتور تبریز
آلومینیوم اراک – استقلال
ذوب‌آهن اصفهان – فجر سپاسی شیراز
پدیده خراسان – سپاهان اصفهان
هوادار – نساجی مازندران
مس رفسنجان – صنعت نفت آبادان

هفته چهاردهم
صنعت نفت آبادان – نفت مسجدسلیمان
نساجی مازندران – ذوب‌آهن اصفهان
سپاهان اصفهان – فولاد خوزستان
فجر سپاسی شیراز – تراکتور تبریز
پدیده خراسان – پرسپولیس
استقلال – مس رفسنجان
پیکان – آلومینیوم اراک
گل‌گهر سیرجان – هوادار

هفته پانزدهم
نفت مسجدسلیمان – استقلال
فولاد خوزستان – پدیده خراسان
ذوب‌آهن اصفهان – گل‌گهر سیرجان
مس رفسنجان – پیکان
تراکتور تبریز – نساجی مازندران
پرسپولیس – فجر سپاسی شیراز
هوادار – صنعت نفت آبادان
آلومینیوم اراک – سپاهان اصفهان

پس از قرعه کشی لیگ بیست و یکم، حالا ۱۶ تیم لیگ برتری با برنامه خود برای سی هفته مسابقه روبرو شده‌اند.