لحظه ویژه پیروزی؛ نتوانست یزدانی را خاک کند(عکس)

به گزارش” ورزش سه ” ، حسن یزدانی برای بردن تیلور کاری را کرد که تمامی کارشناسان دنیا به آن صحه گذاشتند. بعد از شکست نماینده کشورمان در برابر تیلور در المپیک ، بهترین های جهان در تفسیرهای متفاوت نوع کشتی گرفتن یزدانی با تیلور را خوب توصیف کردند. تیلور با آمادگی جسمانی بالا و زیرگیری های بدون نقص در بدلکاری در کشتی هم زبانزد خاص و عام است و برای بردن او باید نقشه راه درست تعبیه کرد. کاری که یزدانی در المپیک 5:42ثانیه بدون نقص آن را انجام داد و در فینال 2021نروژ به شش دقیقه رساند تا برنده بزرگ رقابت های قهرمانی جهان لقب بگیرد.

 

دقیقه 3:56کشتی یکی از صحنه های قشنگ دیدار دو بزرگ 86 کیلویی جهان است. جایی که تیلور قدرتمند از دستان پرقدرت حسن عبور می کند و پای چپ حسن را مال خود می کند.اقدام تیلور برای خاک کردن یزدانی در حالی که پای چپ را در اختیار دارد با زدن فت پا به پای راست حسن دوبار تکرار می شود، ولی مقاومت حسن و اقدام منجر به فرد حسن در هنگام زدن فت پای دوم تیلور با کشیدن سر تیلور به جهت مخالف موجب سرنگونی تیلور زودتر از حسن می شود تا تیلور نه تنها دو امتیاز این صحنه را نگیرد و اختلاف به دو امتیاز کم نکند،بلکه داور مسابقه تقاضای دو امتیاز برای حسن کند که مورد مخالفت قاضی و رئیس تشکر قرار نگرفت.

 

 

 

برای آنالیز کشتی حسن و تیلور باید ساعت ها زمان صرف کرد. هر دو با برنامه وارد تشک می شوند و هر دو با تکنیک هستند. دیدن کشتی یزدانی برابر رقیب قدرتمندش برای هر بیننده ای جذاب است. ثانیه به ثانیه کشتی حرف های زیادی دارد و می توان برای آن ماه ها برنامه تمرینی تدارک دید. 

 

خوشحالیم در زمانه ای زندگی می کنیم که نبرد دو بزرگ کشتی جهان را با هیجانی وصف نشدنی از دوربین های تلویزیونی دنبال می کنیم و لذت آن را می بریم.

نبرد حسن یزدانی و دیوید تیلور صحنه های جذاب و تماشایی از جنگ و قدرت و تکنیک و مقاومت داشت.