مجلس قزاقستان معاهده مرزی با ترکمنستان در دریای خزر را تصویب کرد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، پارلمان قزاقستان لایحه قانون در مورد معاهده تحدید حدود مرزهای دولتی قزاقستان و ترکمنستان و تعیین حدود بخش‌های مجاور مناطق ماهیگیری در دریای خزر را تصویب کرد.

این معاهده که در 25 اکتبر 2021 در شهر «عشق آباد» پایتخت ترکمنستان به امضا رسیده بود، خط مرز دولتی بین قزاقستان و ترکمنستان در دریای خزر را تعریف و آب های سرزمینی و بخش های مجاور مناطق ماهیگیری آنها را از هم جدا می‌کند.

بنابر نظر کمیته قانون‌گذاری مجلس قزاقستان، تصویب این معاهده احتمال بروز اختلافات با ترکمنستان در مورد تحدید حدود دریای خزر را از بین برده و منجر به افزایش جذابیت بخش قزاقستانی این دریا برای سرمایه گذاری خواهد شد و همچنین برای اعمال حقوق حاکمیتی قزاقستان جهت استفاده از منابع زیرزمینی و صید منابع بیولوژیکی آبزیان شرایط مساعدی را فراهم خواهد کرد.

گفته می شود که این معاهده، روند تحدید حدود مرزهای دولتی قزاقستان در بخش جنوبی را تکمیل کرده و به نخستین سندی در تاریخ تبدیل می‌شود که به طور قانونی مرزهای دولتی در دریای خزر را بین کشورهای ساحلی تعیین می‌کند.

شایان ذکر است که ترکمنستان این معاهده را در بهار سال جاری میلادی به تصویب رسانده بود.

پایان پیام/.