فارس‌من| امکان تحصیل مجدد رایگان برای دانشجویان انصرافی فراهم شود

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، برخی کاربران سامانه فارس من با ثبت پویشی در این سامانه خواستار مهیا شدن تحصیل مجدد رایگان برای دانشجویان انصرافی شدند.

این کاربران در پویش خود آوردند:

«تحصیل رایگان در دانشگاه‌های دولتی حقی است برای دانشجویانی که رتبه مناسب بیاورند، این حق تحصیل رایگان دو بار به هر شخص داده می‌شود. دانشجوهای انصرافی یا مواردی از این دست از دانشگاه‌های دولتی دیگر حق استفاده از این تحصیل را ندارند. حتی اگر رتبه مناسب کسب کرده باشند. امیدواریم استفاده از تحصیل رایگان بیش از دو بار باشد و به دانشجویان انصرافی شانس دوباره داده شود.»

زهرا رضایی سردبیر این پویش سامانه فارس من در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، گفت: دانشجوهایی که انصراف داده‌اند و در دانشگاه دولتی بودند، زمانی انصراف می‌دهند که از حق تحصیل برخوردار بودند و دولت هیچ هزینه‌ای پرداخت نکرده است، زمانی که تحصیل کامل انجام دهید و از دانشگاه انصراف دهید، هزینه‌ای بابت تحصیل داده می‌شود.

وی در ادامه افزود: دانشجویانی هستند که ترم اول انصراف دادند و هیچ مبلغی برای تحصیل آنها پرداخت نشده است، حق آنها ضایع می‌شود و این دانشجویان که انصراف داده‌اند، اگر دوبار از دانشگاه‌های روزانه انصراف دهند دیگر نمی‌توانند در دانشگاه دولتی تحصیل کنند و این در صورتی است که شما حتی اگر رتبه خوبی هم بگیرید وقتی دوبار انصراف دهید، دیگر نمی‌توانید در دانشگاه دولتی تحصیل کنید.

رضایی در پایان خاطرنشان کرد: بعضی دانشجویان هستند که رتبه خوبی کسب کردند و در دانشگاه دولتی قبول شدند ولی ممکن است رشته یا دانشگاه را دوست نداشته باشند و انصراف دهند و همین باعث می‌شود از حق تحصیل در دانشگاه دولتی محروم شوند.

پایان پیام/