عاملی: در نگاه انتقادی، اگر نمی‌توانیم بسازیم خراب هم نکنیم

سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، با بیان اینکه نگاه انقلابی از یک نگاه انتقادی و در عین حال امیدوار به آینده برخوردار است، گفت: نگاه انقلابی از سرمایه داشته برای تعمیق و توسعه موفقیت‌ها بهره می‌گیرد و از هرنوع تخریب سرمایه ملی پرهیز می کند، می‌سازد و رشد می‌دهد ولی به هیچ وجه در مسیر خسران که ضرر نسبت به سرمایه عمرو سرمایه‌های جمعی و ملی است حرکت نمی‌کند.

وی افزود: در ادامه مسیر انقلاب ضمن حفظ روحیه انقلابی، لازم است به یافته‌ها و دارائی و سرمایه شکل گرفته ناشی از انقلاب اسلامی توجه کنیم. 

عاملی عنوان کرد: همانطور که رهبر حکیم انقلاب در بیانیه گام دوم بر این سرمایه عظیم با نگاه افتخار و مباهات به برجسته‌سازی پرداختند، پس مواظبت کنیم تا در نگاه انتقادی گرفتار افراطی و تلخ‌گویی و تلخ کامی و سیاه نمایی های منجر به ناامیدی نشویم. 

به گفته دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، اگر نمی توانیم بسازیم، کار را خراب نکنیم.

پایان پیام/