اولویت توجه به علوم انسانی در برنامه‌های هفته پژوهش

پیمان صالحی معاون پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، گفت: می دانیم که اگر به علوم انسانی و علوم پایه توجه ویژه داشته باشیم این دو رشته پژوهشی می‌توانند به عنوان ارکان اقتصاد دانش بنیان در آینده اقتصادی موثر باشند.

وی ادامه داد: حتی یک روز از هفته پژوهش را به نام علوم انسانی و علوم پایه نامگذاری کردیم تا توجه بیشتری به این رشته‌ها شود.

صالحی با بیان اینکه باید پایان نامه‌ها و رساله‌ها به سمت مسأله محوری و رفع نیازهای جامعه سوق داده شود، اظهار داشت: در برنامه های هفته پژوهش امسال از پایان نامه های تقاضا محور تقدیر می کنیم.

پایان پیام/