حضور افغانستان در المپیک مشروط به ورزش زنان شد

به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، کمیته بین المللی المپیک اعلام کرد که حضور افغانستان در بازی های ورزشی جهانی از جمله المپیک 2024 پاریس، مشروط به دسترسی  زنان و دختران به ورزشی در این کشور شده است. 

کمیته المپیک گفته است که در گزارشی کاملی درباره وضعیت ورزش افغانستان پس از حاکمیت طالبان را دریافت کرده است. 

بورد اجرایی کمیته المپیک در گزارش خود محدودیت طالبان بر ورزش زنان را محکوم کرده است. 

به دنبال قدرت گرفتن طالبان در افغانستان این گروه محدودیت های بر زنان از جمله آموزش و ورزش ایجاد کرده است. 

/پایان پیام/