شایعه: ملاقات جیم رایان با رئیس انجمن ضدانحصاری اروپا درباره معامله اکتیویژن بلیزارد و مایکروسافت

یکی از افراد آشنا با پرونده خرید اکتیویژن بلیزارد توسط مایکروسافت ادعا کرده است جیم رایان، رئیس بخش گیمینگ شرکت سونی با مارگرت وستگر، رئیس انجمن ضدانحصاری اروپا در روز … Read More