دانشمندان با دستکاری ژنتیک همسترها، آن‌ها را به حیواناتی پرخاشگر تبدیل کردند

اخیراً گروهی از محققان که به‌دنبال اصلاح ژنتیکی همسترها و آرام‌تر کردن آن‌ها بودند، متوجه شدند، آزمایش‌ آن‌ها جواب عکس داده و همسترها را پرخاشگر کرده است. اخیراً تیمی از … Read More