شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی|تکنیک 38: شکست توافقی، بهانه تهاجمی

خبرگزاری فارس- گروه رسانه: آمریکا در اردیبهشت 1397 از برجام خارج شد. ایران یک سال صبر راهبردی کرد و در نهایت از اردیبهشت 1398 برخی گام های کاهش تعهدات برجام … Read More

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی|تکنیک37: زمین حاصلخیز، محصول آفت‌ زده

خبرگزاری فارس- گروه رسانه: همه چیز ظاهرا خوب است، محصول را کاشته، آب و کود داده اما روز برداشت همه چیز به هم می ریزد. در حوزه رسانه هم این … Read More

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی|تکنیک سی و دوم: ترتیب معکوس

خبرگزاری فارس- گروه رسانه: در فرهنگ ما تخریب شخصیت افراد کار ناپسندی است ، حالا تخریب خود انسان باشد یا فرد دیگری. گاهی انسان ها یک موضوع را  مطرح می … Read More

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی|تکنیک سی و یکم: بیابان ـ کویر

خبرگزاری فارس- گروه رسانه: ایران از نظر جغرافیایی کشور کم آبی است، بنابراین بیابان و کویر در کشور ما زیاد است و کویرنورد هم بسیار. حد فاصل بیابان و کویر … Read More

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی| تکنیک بیست‌وپنجم: اسارت و اصالت

خبرگزاری فارس- گروه رسانه: در فرهنگ ایرانی هویت مهمترین عنصر شخصیت است، هویتی که از خانواده و شهر و دوستان نشات می گیرد. این هویت همیشه برای ما مهم و … Read More

امواج شبهه| رفتارشناسی رسانه های معاند از دهه 70 تاکنون/ ترکیبی از فشار و چانه‌زنی

خبرگزاری فارس- گروه رسانه: «امواج شبهه» سلسله میزگردهایی با همکاری خبرگزاری فارس و رادیو گفت و گو است که در آن به ماهیت، پشت‌پرده، اهداف و عملکرد رسانه‌های معاند فارسی‌زبان … Read More

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی|تکنیک شانزدهم: صدای خفته، ندای غایب

خبرگزاری فارس- گروه رسانه: بهترین روش برای تاثیر گذاری در ذهن مخاطب، همراه و همزاد شدن با اوست. در این روش لازم نیست رسانه ها همه ماجرا را توضیح دهد … Read More

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی| تکنیک یازدهم: آبشار داغ

خبرگزاری فارس- گروه رسانه: یکی از زیباترین جلوه های طبیعت آبشارها هستند که زیبایی بصری و صوتی فراوان دارند. حالا تصور کنید که این آبشار، آب داغی دارد، تنها کاری … Read More

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی| تکنیک دهم: صدای بلند

خبرگزاری فارس- گروه رسانه: وقتی افراد مشغول شنیدن موسیقی هستند ممکن است ناگهان صدا بالا برود و تنظیم صوتی کار به هم بخورد، در این فضا است که ذهن آماده … Read More

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی| تکنیک ششم: تلخ جذاب

خبرگزاری فارس- گروه رسانه: گاهی یک خبر بد می تواند سایه تلخی اش را روی همه خبرها بیاندازد. وقتی ذهن مخاطب با آن خبر تلخ درگیر شد به اصطلاح بسته … Read More